Unsere Klassen

1a - Frau Kolassa
1a - Frau Kolassa
2a - Frau Thinius
2a - Frau Thinius
3b - Fr. Schreier und Fr. Schmitz Degel
3b - Fr. Schreier und Fr. Schmitz Degel
4b - Frau Michels-Peusquens
4b - Frau Michels-Peusquens
1b - Frau Becker
1b - Frau Becker
3a - Frau Riegel
3a - Frau Riegel
4a - Frau Schroerlücke
4a - Frau Schroerlücke